T E C H N I K U M    S A M O C H O D O W E    -    S Z K O Ł A    M Ł O D Z I E Ż O W A

TECHNIKUM SAMOCHODOWE

dla absolwentów gimnazjum

 Kształci w zawodzie:

             technik pojazdów samochodowych
                       (nabór 2016/2017 do klasy I)
                                         

Nauka trwa: 4 lata

Forma kształcenia: dzienna

 

Zajęcia teoretyczne zawodowe i praktyczne odbywać się będą z wykorzystaniem środków dydaktycznych i urządzeń diagnostycznych renomowanych firm, natomiast praktyki zawodowe odbywają się w warsztatach i serwisach samochodowych na terenie Łodzi.

 

Dobre wyposażenie dydaktyczne - jedyna szkoła w Łodzi posiadająca pracownię elektroniki pojazdowej oraz własną stację diagnostyczną.

 

Szkoła bierze udział w naborze elektronicznym.

 

PAMIĘTAJ GIMNAZJALISTO!
Nie czekaj do ostatniej chwili wybierz nas i zapisz się!W ramach działania 2.2.SPO-RZL projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła została doposażona w sprzęt komputerowy, urządzenia oraz oprogramowanie edukacyjne.