S Z K O Ł A    B R A N Ż O W A    I    S T O P N I A    -    S Z K O Ł A    M Ł O D Z I E Ż O W A

Szkoła Branżowa I stopnia

dla absolwentów gimnazjum(nabór 2016/2017)

 Kształci w zawodzie:

mechanik pojazdów samochodowych

ślusarz

operator obrabiarek skrawających

elektromechanik

mechanik motocyklowy!!! (nowy kierunek)

 

Nauka trwa: 3 lata

Forma kształcenia: dzienna

 

Zajęcia teoretyczne zawodowe i praktyczne odbywać się będą z wykorzystaniem środków dydaktycznych w warsztatach szkoleniowych znajdujących się na terenie naszej szkoły, praktyki zawodowe są organizowane w warsztatach i serwisach samochodowych.

Szkoła współpracuje z Ochotniczymi Hufcami Pracy .

 

Szkoła bierze udział w naborze elektronicznym.

 

PAMIĘTAJ GIMNAZJALISTO!
Nie czekaj do ostatniej chwili wybierz nas i zapisz się!W ramach działania 2.2.SPO-RZL projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła została doposażona w sprzęt komputerowy, urządzenia oraz oprogramowanie edukacyjne.