N A S Z E    S Z K O Ł Y - lista szkół ZDZ
ZDZ Łódź
strona główna ZDZ Łódź
Łowicz
zaoczne liceum, technikum i szkoła policealna dla dorosłych
Opoczno, ul. Piotrkowska 9A
zasadznicza szkoła zawodowa dla młodzieży oraz liceum ogólnokształcące i technikum dla dorosłych
Piotrków Trybunalski, ul. Pawlikowskiego 5
zaoczne liceum, technikum i szkoła policealna dla dorosłych
Zduńska Wola
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa dla młodzieży oraz liceum i technikum dla dorosłych
E D U K A C J A - MEN, kuratorium, komisje egzaminacyjne i inne
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ministerstwo Edukacji Narodowej