G D Z I E    N A S    Z N A J D Z I E S Z

 

SZKOŁY SAMOCHODOWE

 Organ założycielski:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

Dyrekcja:

mgr Ewa Wroniszewska-Tellez

mgr Jerzy Domalewski

 

ul. Łąkowa 4
90-563 Łódź

telefon (0-42) 637-60-11
(0-42) 637-61-74
(0-42) 637-61-92
(0-42) 637-62-22 wew. 12 lub 69
fax (0-42) 637-61-67
mobile 502 393 957

e-mail

facebook

szkola_zdz@tlen.pl

www.facebook.com/

Szko%C5%82y-ZDZ-%C5%81%C3%B3d%

C5%BA-%C5%81%C4%85kowa-4-176546

9767004257/

Sekretariat czynny
od poniedizałku do piątku 700 - 1500
   
Dojazd
Tramwaje: 9, 10, 12, 13, 14, 15
Autobusy: 65, 80, 86, 99