H I S T O R I A    S Z K O Ł Y

Posiadamy 50 lat tradycji!!!

 

Historia Szkoły

1959 – Powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących ZZDZ w Łodzi przy ul. Łąkowej 4

Kształci w  zawodach:

Introligator, stolarz, ślusarz, elektryk.

1973 – Powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa (młodzieżowa)  

          przy ul. Wróblewskiego 17

Kształci w  zawodach:

Tokarz, ślusarz, elektromechanik.

1978 – Powstaje Szkoła Przysposobienia do Zawodu dla Dorosłych     ZZDZ w Łodzi przy          

ul. Łąkowej 4

Kształci w  zawodach:

Tokarz, ślusarz, elektromechanik.

1993 – Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

( wieczorowe i zaoczne )

1994 - Otwarcie Liceum Zawodowego dla Dorosłych i

 Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych

W zawodzie:

Technik prac biurowych

1999 – Otwarcie Liceum Technicznego dla Dorosłych

O profilu:

Ekonomiczno – administracyjnym

2000 – Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 (stacjonarne i zaoczne)

Policealnego Studium Zawodowego dla  Dorosłych

Kształci w  zawodach:

Administracja, ekonomia, rachunkowość i finanse oraz informatyka.

2001 – Powstaje Technikum Samochodowe dla Dorosłych oraz

Technikum Uzupełniające Samochodowe dla Dorosłych

(stacjonarne i zaoczne)

2003 – Powstaje Technikum Uzupełniające Handlowe dla Dorosłych

(zaoczne i wieczorowe)

2005 – Otwarcie  Technikum Handlowego dla Dorosłych

(stacjonarne i zaoczne)

2007- Powstają szkoły młodzieżowe :  Technikum Samochodowe

                                       Zasadnicza Szkoła Zawodowa

( w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych)

 

 2012- Powstaje Gimnazjum ZDZ dla młodzieży