S Z K O Ł Y    N I E P U B L I C Z N E    O    U P R A W N I E N I A C H    S Z K Ó Ł    P U B L I C Z N Y C H    

Technkum Samochodowe dla absolwentów gimnazjum

 

 

Bezpłatna Nauka !!!!!! 


Nowy plan obowiązuje od 23.09.2019 r. w (zakładce do pobrania)


 Uwaga nabór uzupełniajacy !!!!!

Do absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

          Jeśli jeszcze nie wybrałeś szkoły lub nie zostałeś przyjęty do szkoły pierwszego wyboru, możesz złożyć dokumenty do Branżowej Szkoły I stopnia  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4 kształcącej w zawodach:

 mechanik pojazdów samochodowych,

elektromechanik,

ślusarz,

piekarz,

cukiernik,

 fryzjer,

monter urządzeń sanitarnych.

       Na absolwentów szkół podstawowych czeka pięcioletnie Technikum Pojazdów Samochodowych.

Uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum mogą kontynuować naukę w czteroletnim Technikum Pojazdów Samochodowych.

Technikum Samochodowe kształci na podbudowie kwalifikacji :

MG.18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

lub

MG. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Elektroniczny nabór uzupełniający rozpoczyna się 20 lipca.

Dokumenty przyjmowane są również w sekretariacie szkół w godz. 6.00 - 14.00

 


Szkoły młodzieżowe biorą udział w naborze elektronicznym.

 

Więcej informacji o rekrutacji (w tym: regulamin i terminy rekrutacji)
znajdziesz w zakładce DO POBRANIA 
na naszej stronie.

 

Adres strony systemu rekrutacji: https://lodzkie.edu.com.pl

 

Bliższych informacji udziela sekretariat szkół.

 

  

 

     Technik pojazdów samochodowych z pięcioletnim cyklem kształcenia dedykowany jest absolwentom szkół podstawowych. 

     Czteroletnie Technikum Samochodowe powita w swoich progach tegorocznych gimnazjalistów. Zawodowe kształcenie teoretyczne odbywać się będzie
w oparciu o dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, zaś kształcenie praktyczne w serwisach
i stacjach obsługi samochodów na terenie Łodzi.

  

     Branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodach:

 • Mechanik samochodowy
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Elektormechanik
 • Ślusarz
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Monter sieci sanitarnych

  

Kształcenie w zawodach piekarz,ślusarz, cukiernik, monter sieci sanitarnych odbywać się będzie w klasach wielozawodowych. Praktyczna Nauka Zawodu odbywać się będzie w rzeczywistych warunkach pracy u Pracodawców.

Uwaga !!!

 Dzień otwarty szkół 09.05.2019 r. w godz. 9.00- 18.00

 


Wita Was szkolny doradca zawodowy szkół ZDZ w Łodzi   Zofia Jakubowska.

Przedstawię kilka punktów dotyczących mojej oferty pomocy, które nie wyczerpują zakresu moich działań i mogą być poszerzone o  propozycje z Waszej strony:

 • 1.     Pomoc w poznaniu własnych preferencji zawodowych
 • 2.     Pomoc w doskonaleniu swoich umiejętności komunikacyjnych
 • 3.     Pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • 4.     Pomoc w uzyskiwaniu informacji edukacyjnych i zawodowych
 • 5.     Pomoc we wskazywaniu instytucji na rynku pracy

Na początek szkolny doradca zawodowy proponuje:

Ø  Aby wybrać swoją drogę zawodową poznaj siebie – w Internecie jest wiele testów pomocnych w samodzielnym określaniu predyspozycji zawodowych. Można je potraktować jako „przymiarkę” do określenia siebie. Podaję dwa przykładowe adresy internetowe:

·        www.twojepredyspozycje.pl

·        www.zaiteresowaniazawodowe.pl

 

Ø  Skorzystaj z oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi mieszczącego się przy ul. Wólczańskiej 49 (telefon:Centrala:(42) 632 01 12,sekretariat: (42) 633 58 78, Fax:(42) 636 77 97, E-mail: lowuciz@wup.lodz.pl, Godziny pracy:08:00 - 16:00).

 

Między innymi znajduje się tam Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które gromadzi i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji zawodowych. Możesz umówić się z doradcą zawodowym dzwoniąc na nr: 42 663 02 55, 42 663 02 73.

 


CO NAS WYRÓŻNIA?

Dobre wyposażenie dydaktyczne - jedyna szkoła w Łodzi posiadającą
pracownię elektroniki pojazdowej oraz własną stację diagnostyczną.


 

(jeśli nie działa film - pobierz i zainstaluj wtyczkę flashplayer)