S Z K O Ł Y    N I E P U B L I C Z N E    O    U P R A W N I E N I A C H    S Z K Ó Ł    P U B L I C Z N Y C H    

Technkum Samochodowe dla absolwentów gimnazjum

 

 


 

Szkoły młodzieżowe biorą udział w naborze elektronicznym.
Jeśli chcesz zapisać się do naszych szkół,
kliknij na poniższy odnośnik:

lodz.e-omikron.pl

 

Więcej informacji o rekrutacji (w tym: regulamin, terminy i instrukcje założenia konta)
znajdziesz w
AKTUALNOŚCIACH na naszej stronie.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkół.

Zapraszamy


Wita Was szkolny doradca zawodowy szkół ZDZ w Łodzi   Zofia Jakubowska.

Przedstawię kilka punktów dotyczących mojej oferty pomocy, które nie wyczerpują zakresu moich działań i mogą być poszerzone o  propozycje z Waszej strony:

  • 1.     Pomoc w poznaniu własnych preferencji zawodowych
  • 2.     Pomoc w doskonaleniu swoich umiejętności komunikacyjnych
  • 3.     Pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
  • 4.     Pomoc w uzyskiwaniu informacji edukacyjnych i zawodowych
  • 5.     Pomoc we wskazywaniu instytucji na rynku pracy

Na początek szkolny doradca zawodowy proponuje:

Ø  Aby wybrać swoją drogę zawodową poznaj siebie – w Internecie jest wiele testów pomocnych w samodzielnym określaniu predyspozycji zawodowych. Można je potraktować jako „przymiarkę” do określenia siebie. Podaję dwa przykładowe adresy internetowe:

·        www.twojepredyspozycje.pl

·        www.zaiteresowaniazawodowe.pl

 

Ø  Skorzystaj z oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi mieszczącego się przy ul. Wólczańskiej 49 (telefon:Centrala:(42) 632 01 12,sekretariat: (42) 633 58 78, Fax:(42) 636 77 97, E-mail: lowuciz@wup.lodz.pl, Godziny pracy:08:00 - 16:00).

 

Między innymi znajduje się tam Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które gromadzi i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji zawodowych. Możesz umówić się z doradcą zawodowym dzwoniąc na nr: 42 663 02 55, 42 663 02 73.

 


CO NAS WYRÓŻNIA?

Dobre wyposażenie dydaktyczne - jedyna szkoła w Łodzi posiadającą
pracownię elektroniki pojazdowej oraz własną stację diagnostyczną.


 

(jeśli nie działa film - pobierz i zainstaluj wtyczkę flashplayer)