S Z K O Ł Y    N I E P U B L I C Z N E    O    U P R A W N I E N I A C H    S Z K Ó Ł    P U B L I C Z N Y C H    

Technkum Samochodowe dla absolwentów gimnazjum

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla absolwentów gimnazjum

 


 

Dobre wyposażenie dydaktyczne - jedyna szkoła w Łodzi posiadającą
pracownię elektroniki pojazdowej oraz własną stację diagnostyczną.


 


 

Szkoły młodzieżowe biorą udział w naborze elektronicznym.


 

PAMIĘTAJ GIMNAZJALISTO!
Nie czekaj do ostatniej chwili wybierz nas i zapisz się TERAZ!

 

Bliższych informacji udziela sekretariat szkół.

Zapraszamy